1. Home

Home

STRATEGISCHE AGENDA WEST-BRABANT 2012-2020

Op 15 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant het Visiedeel van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 vastgesteld. Dit Visiedeel schetst een beeld over en van West-Brabant tot 2020. Het is een beeld waarin de positionering in de Rijn-Schelde-Maasdelta onze regio flink wat kansen biedt. Kansen die ook vragen om zorgvuldige inpassing met het oog op ecologische en leefbaarheidbelangen. Het is juist de uitdaging om met elkaar de balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid te realiseren. Met elkaar, omdat de Overheid al lang niet meer alleen voor de oplossing kan zorgen. Ondernemers en Onderwijs staan samen met de Overheid voor die opgave. De drie O’s zijn aan zet. Zij hebben samen de inhoud van het Visiedeel bepaald. Daarin ligt de uitdaging om nu samen aan de realisering van die Visie te gaan werken. Het Uitvoeringsprogramma, dat tegen de zomer gereed is, zal concreet duidelijk moeten maken welke inspanningen op het gebied van Maintenance, Logistiek, Biobased Economy, Care and Cure, Ecologie, Leefbaarheid, Mobiliteit, etc. nodig zijn.